Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Az intelligencia mellett – amelynek több megjelenési formája is lehet – egyre inkább felismerik az érzelmi intelligencia jelentőségét is a mindennapi életben. Az érzelmi intelligencia az, ami befolyásolja viselkedésünket, személyes döntéseinket, ez az a titok, ami a vizsgálatok szerint a sikeres emberek jelentős százalékának a birtokában van.

Dr. Daniel Goleman szerint az érzelmi intelligencia „az a képesség, hogy felismerjük az érzelmek jelentését és kapcsolatait, valamint gondolkodjunk és problémákat oldjunk meg mindezek alapján”.

Nézzük meg az érzelmi intelligencia öt elemét (Goldman nézetei alapján):

1. Saját érzelmi állapotunk felismerésének és megnevezésének képessége, valamint az érzelmek, gondolatok és tettek közötti kapcsolat megértése: pontos önértékelés, önbizalom, érzelmi öntudatosság.

2. Az érzelmek kezelésének és a felettük való ellenőrzésnek a képessége: önkontroll, lelkiismeretesség, megbízhatóság, alkalmazkodás, kezdeményezés.

3. Érzelmi állapot tudatos kezelésének a képessége: önmotiváló képesség.

4. Mások érzéseinek olvasására, befolyásolására való képesség, érzékenység mások érzelmi állapotának felismerésére: empátia (mások érzelmeinek megértése).

5. Kielégítő kapcsolatok létrehozására és fenntartására való képesség: kommunikáció, konfliktuskezelés, kapcsolatépítés, csapatmunka, együttműködés.

A felsoroltakból látható, hogy bizonyos szintű érzelmi intelligencia nélkül nem boldogulhatunk az életünkben.  Érzéseink adják az alapját annak, hogyan állunk az élethez, mi motivál minket, milyen kapcsolódásokra, kapcsolatokra vagyunk képesek. Szerepe van a szokásaink kialakításában, döntéseink meghozásában. Fontos tényezője egy boldog, kiegyensúlyozott életnek.